Efespro / eFatura Çözümleri

eFatura mevzuatının uygulanması için Gelir İdarisi Başkanlığı (GİB) alternatif çözümler oluşturmuş bulunmaktadır. Bu alternatifleri oluşturmalarının ana nedeni e-fatura uygulamasına geçecek her firmanın farklı çözüm arayışları olacağı varsayımına dayanmaktadır. GİB’in e-fatura ile ilgili beklentilerini sıralarsak alternatiflerin oluşma nedenlerini de anlayabiliriz;

  1. GİB satış faturaların mali mühürlü xml mesajları ile web servisler kullanılarak e-fatura sistemine gönderilmesini ve aynı yapıda olan alış faturaların da eFatura portalından çekilip kayıtlara işlenmesini istiyor.
  2. GİB mali mühürlü elektronik faturaların 5 yıl boyunca arşivlenmesini zorunlu kılıyor.
  3. GİB faturaları arşivlemek için kullanılan sistemin sürekli canlı (online) olmasını ve istediği zaman arşivden fatura sorgulayabilme olanağının sağlanmasını talep ediyor.

“Efespro / eFatura – Özel Entegratör” ürününü kullanarak özel entegratör aracılığı ile fatura bilgilerinin GİB’e iletilmesi ve alınması yöntemi ile GİB’in taleplerini Efespro altında oluşturulan ürünle karşılamak mümkündür.

Özel Entegratör çözümü ile fatura imzalama için zaman kaybı yaşanmayacak, faturalar entegratör tarafından imzalanacaktır. Ayrıca özel entegratör GIB’in istediği arşiv tutma zorunluluğunu da kendi üzerine almıştır.

Özel entegratörü tercih etmek isteyen fakat elektronik olarak işlenecek fatura sayısı ayda 100 adedin altında kalan firmalar içinde kısıtlı bir özel entegratör ürünü oluşturulmuştur.

Efespro / eFatura ürünlerimiz ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

 

Efespro/eFatura Özel Entegratör Çözümleri

1- Efespro / Özel Entegratör Çözümü (Sınırsız)

Efespro ile özel entegratör arasında bağlantıyı sağlar. Faturaların özel entegratör üzerinden gönderilmesini, alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.

Mükellef Sorumlulukları:

  • GİB’e başvuruda bulunup mali mühür temin edilmesi
  • Özel entegratöre eFatura işlemleri için yetki verilmesi

2- Efespro / Özel Entegratör Çözümü (En fazla ayda 100 elektronik fatura)

Efespro ile özel entegratör arasında bağlantıyı sağlar. Faturaların özel entegratör üzerinden gönderilmesini, alınmasını ve arşivlenmesini sağlar. En fazla ayda 100 elektronik fatura işleme kısıttı bulunmaktadır.

Mükellef Sorumlulukları:

  • GİB’e başvuruda bulunup mali mühür temin edilmesi
  • Özel entegratöre eFatura işlemleri için yetki verilmesi
  • 12 ay sonunda aylık ortalama 100 fatura limitinin aşılması durumunda bir üst gruba yükselme bedelini lütfen sorunuz.

İletişim